20 47 81 03
ERHVERVSRENGØRING

Hos Byens Total Rengøring oplever vi ofte, at det er en god idé at foretage en grundig rengøring af virksomheden, inden et samarbejde påbegyndes. Dette gøres for at højne det eksisterende rengøringsniveau, så samarbejdet kan påbegyndes på et nyt opdateret rengøringsniveau. Når en aftale om opstartsrengøring er indgået, foretager vi en grundig planlægning og udarbejder en plan,og endeligt indenfor hvilket tidsrum arbejdsopgaven skal udføres.

Vi skal kende hinanden

Vi gør rent i mange forskellige slags virksomheder og henvender os både til det offentlige og private arbejdsmarked.

Offentlig service

Privat service